Návod

Stiahnite si Java JDK a Eclipse, nič neinštalujete, len rozbalíte.

Nastavíte:

Premenné prostredia
Štart menu - Premenné prostredia - upraviť SPP - záložka Spresnenie, tlačidlo Premenné prostredia v hornom Path /kto má, použije, kto nemá, vyrobí cez Nové/ - tlačidlo Upraviť - tlačidlo Nové a tam dať cestu, kde ste jdk rozbalili - až k priečinku bin, napr.
C:\java\jdk-16.0.1\bin
keďže som ho dala priamo na disk C. Takto.
Eclipse